O nas


Spółdzielnia Socjalna Green Service powstała w 2016 roku z inicjatywy Gminy
Wieruszów i Stowarzyszenia Integracyjny Klub Otwartych Serc z siedzibą w Wieruszowie, w ramach projektu „OWES-rozwój ekonomii społecznej”. Zatrudniamy przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością.

 ZESPÓŁ GREEN SERVICE

 

Członkowie założyciele Spółdzielni Socjalnej:
1. Rafał Przybył – Burmistrz Wieruszowa
2. Henryka Sokołowska – Prezes SI”KOS”
Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Anna Tomaszek – Osadnik
2. Aleksandra Skowrońska-Strzelczyk
3. Sylwia Olbińska

Zarząd:
Marek Kłoczaniuk  – Prezes Zarządu