Wieruszowska Fabryka Formy


Od lipca 2020 r. realizowany jest przez Spółdzielnie Socjalną Green Service projekt pn. Wieruszowska Fabryka Formy, w ramach którego prowadzono szereg zajęć sportowych i warsztatów szkoleniowych, które odbywają się na sali Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie.

Seniorzy wzięli udział w szkoleniach prowadzonych przez psychologa, rehabilitanta, dietetyka, stylistę, animatora kultury oraz lekarza, którego warsztaty nadal trwają. Ponadto uczestnicy biorą udział w zajęciach ruchowych tj. fitness, taniec, gimnastyka, nordic walking oraz samoobrona, z których są bardzo zadowoleni.

W ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy realizowane są także wyjazdy na basen, na którym pod okiem instruktora prowadzony jest Aqua aerobik. Aerobik w wodzie łączy elementy pływania z gimnastyką, co stanowi świetną formę aktywności dla osób w starszym wieku, bez obciążenia dla stawów i kręgosłupa.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.