Wieruszowska Fabryka Formy- podziękowanie

W dniu 21 grudnia 2020 roku zakończona została realizacja projektu pn. Wieruszowska Fabryka Formy, realizowana przez Spółdzielnię Socjalną Green Service w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Burmistrz Wieruszowa, Prezes Spółdzielni Socjalnej Green Service oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie podziękowali […]


Wieruszowska Fabryka Formy

Od lipca 2020 r. realizowany jest przez Spółdzielnie Socjalną Green Service projekt pn. Wieruszowska Fabryka Formy, w ramach którego prowadzono szereg zajęć sportowych i warsztatów szkoleniowych, które odbywają się na sali Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie. Seniorzy wzięli udział w szkoleniach prowadzonych przez psychologa, rehabilitanta, dietetyka, stylistę, animatora […]


SZTAFETA POKOJU – RELACJA

W dniu 30 sierpnia 2020r. o godz. 9.30 nastąpił start Sztafety Pokoju, której organizatorami byli: Gmina Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Gmina Byczyna, Gmina Łęka Opatowska, Gmina Doruchów, Towarzystwo Historyczno- Kulturalne Arsonium, Spółdzielnia Socjalna Green Service oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie. Sztafeta przebiegała na trasie: Byczyna- Bolesławiec- Łęka Opatowska- […]


Dynamiczny Rozwój Green Service w Wieruszowie

Spółdzielnia Socjalna Green Service Spółdzielnia Socjalna Green Service powstała w 2016 roku z inicjatywy Gminy Wieruszów i Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Otwartych Serc z siedzibą w Wieruszowie, w ramach projektu „OWES-rozwój ekonomii społecznej”.  Spółdzielnia sukcesywnie rozwija się, zwiększając zatrudnienie i park maszynowy, podejmując nowe projekty i realizując coraz szerszy wachlarz usług. […]


Sztafeta Pokoju

Przypominamy, iż 30 sierpnia 2020r. odbędzie się „Sztafeta Pokoju” organizowana przezGminę Wieruszów, Gminę Bolesławiec, Gminę Byczyna, Gminę Łęka Opatowska, Gminę Doruchów,Towarzystwo Historyczno- Kulturalne Arsonium, Spółdzielnię Socjalną Green Service oraz GminnyOśrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie. „Sztafeta Pokoju” organizowana jest celem upamiętnienia 81. Rocznicy Wybuchu II WojnyŚwiatowej. Start sztafety nastąpi o […]


Ruszyła Wieruszowska Fabryka Formy

W sali Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie oficjalnie rozpoczęto realizację projektu dla seniorów, dzięki któremu podczas nieodpłatnych zajęć uczestnicy zbudują formę fizyczną i pogłębią wiedzę. W ramach pierwszego spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu z zakresu psychologii, prowadzonego przez Dorotę Okoń. Spółdzielnia Socjalna Green Service, pomysłodawca projektu, zaplanowała wyjazdy na […]